ზევით გზა არ არის

5.91 2024

საცოდავები

8.06 2023

დიუნი: ნაწილი ორი

8.49 2024

ბოროტების მიწა

6.97 2024

ოღონდ შენ არა

6.97 2023

Ტელე გადაცემები